εκεί στα μεγάλα κτήρια, στις μεγάλες πόλεις  
εκεί κοιτώ με μάτια απεγνωσμένα 
προσπαθώντας  να βρω το σκοτάδι στο φως
 το λόγο να χαθώ κι εγω
να γίνω ένα με τις ανύποπτες σκιές αφηρημένων περαστικών 
" " {…} […]

εκεί στα μεγάλα κτήρια, στις μεγάλες πόλεις  

εκεί κοιτώ με μάτια απεγνωσμένα 

προσπαθώντας  να βρω το σκοτάδι στο φως

 το λόγο να χαθώ κι εγω

να γίνω ένα με τις ανύποπτες σκιές αφηρημένων περαστικών 

" " {…} […]

Why does it feel so good to get rid of things? To unload, to let go. Maybe because when we see how little we actually need to survive, it makes us realize how powerful we actually are to strip down to only what we need, to hang on to only what we can’t do without, not just to survive, but to thrive.

cheezburgah:

even if you don’t live in canada, you could have canadian followers, don’t you dare scroll past this.

cheezburgah:

even if you don’t live in canada, you could have canadian followers, don’t you dare scroll past this.

(Source: ragesquadkiller)

You know nothing about me

YET

You know more about me than anyone else.

do you ever wonder if there is someone out there that secretly thanks you for just being you,the light of their darkness,but you don’t know them?

me in a couple of hours…just wait for the update..it’s gonna be THE laugh of the entire year. CHEERS!

to my father for teaching me what love is not,what kind of love is fake Thanks dad :)

and you actually start feeling a bit better…but then reality hits your door with a badass’s attitude..: